Parodontološke usluge

Parodontopatija je progresivna upalna bolest gingive i okolnoga tkiva (kosti) oko zuba,a lečenje će zavisiti od tipa parodontološke bolesti i tome u kojem je stadijumu bolest.

Parodontološka terapija

Parodontopatija je progresivna upalna bolest gingive i okolnoga tkiva (kosti) oko zuba. Parodontološka bolest je na prvom mestu kao uzrok gubitka zuba nakon tridesete godine i veruje se da veliki deo populacije preko tridesete pati od ove bolesti, s raznim stepenima intenziteta.

Lečenje će zavisiti od tipa parodontološka bolest i tome u kojem je bolest stadijumu:

  • Konzervativno lečenje
  • Hirurško lečenje

U ordinaciji Dr Rakita vršimo ultrazvučno uklanjanje kamenca sa  poliranjem, inicijalnu parodontološku terapiju, kiretažu dzepovu, hiruršku obradu parodontalnih džepova sa dodatkom veštačke kosti.

Naši pacijenti

Hir. obrada parodontalnih dzepova
Pstavljanje veštačke kosti
Postavljanje šavova