Oralno-hirurške intervencije

Oralna hirurgija je grana stomatologije, koja podrazumeva hirurško lečenje oboljenja zuba i mekih tkiva usne duplje. 
U ordinaciji Dr Rakita izvode se sve hirurške intervencije u usnoj duplji.

Usluge koje pružamo

- Vađenje zuba i zaostalih korenova
- Apikotomije i cistektomije
- Hirurško vađenje Impaktiranih umnjaka i retiniranih zuba
- Hirurško-ortodontsko izvlačenje retiniranih zuba
- Preprotetska hirurgija
- Hirurško uklanjanje frenuluma i plika
- Sve vrste augmentacija u cilju pripreme za implantologiju

Prikaz hirurške intervencije našeg pacijenta

RTG snimak velike ciste donje vilice
Odvajanje gingive radi pristupa cisti

Odstranjena cista velicine oko 4 cm
Defekt u kosti usled rasta ciste

Defekt u kosti usled rasta ciste
Veštačka kost

Punjenje veštačkom kosti
Punjenje veštačkom kosti

Punjenje veštačkom kosti
Završetak operacije