Implantologija

Implantologija danas čini deo savremene kliničke stomatologije. Dugogodišnja praksa pokazala je da je ugradnja implantata mali rutinski zahvat koji traje svega tridesetak minuta, potpuno je bezbolan i radi se u lokalnoj anesteziji.

Zasto implanti?

Implantat je titanijumski vijak koji se hirurški ugrađuje u viličnu kost i zamenjuje koren zuba koji nedostaje. Implantat se može ugraditi u gornju i donju vilicu.Tokom vremena stvara se čvrsta veza sa kosti.

Prednosti ugradnje implantata:
- Očuvanje estetike lica
- Funkcionalna rehabilitacija
- Sprečavanje postepenog gubitka kosti na mestu izgubljenog zuba 
- Očuvanje preostalih zdravih zuba

U ordinsciji dr Rakita pored STANDARDNIH Nobel Biocare implanata radimo i ugradnju
- MINI IMPLANATA

Prednosti ugradnje mini implantata:
- retencija i stabilizacija totalnih proteza

Uspešnost ugradnje je preko 97%. Dr Rakita imaima dugogodišnju praksu na području implantologije. U ordinaciji se koriste materijali NOBEL BIOCARE proizvodjaca