Bolesti zuba - konzervativno saniranje karijesa

КARIJES je hronično oboljenje tvrdih zubnih tkiva koje napreduje progresivno ,centripetalno i dovodi do razaranja zuba. Njegovo poreklo je višeuzročno, a velika učestalost ga ubraja među načešća oboljenja savremenog čoveka. Karijes počinje na površini zuba(u 75 % slučajeva na griznoj površini) i to razgradnjom gleđi (demineralizacijom) i progresivno prodire u dubinu i širinu zahvatajući ostale strukture zubnog tkiva.

Ispod karijesne lezija pulpa je izložena raznim nadražajima (mehaničkim, termičkim, hemijskim i infekcionim). Na pomenute nadražaje ona reaguje različito, zavisnos od intetnziteta i prirode nadražaja kao i od njene individualne odbrambenosti. U slučaju  sporijeg naredovanjakarijesa pulpa stvara tercijarni dentin ispod karijesne lezije. Međutim , us lučaju bržeg razvoja patološkog procesa, ova dentogena reakcija izostaje i dolazi do ZAPALJENSKE REAKCIJE PULPE I BOLA.

ZUBNI PLAK ima veliki značaj kako u nastanku karijesa tako i u patogenezi parodontopatije.On se sastoji od deskvamiranog epitela oralne sluzokože, mikroorganizama i mucina(sastojka pljuvačke). Akumulacija plaka na površinama zuba,na kojima je fiziološko samočišćenje i čišćenje pomoću četkice neefikasno,predhodi karijesnom procesu i prati ga. Mikroorganizmima koji se  nalaze u plaku posvećije se posebna pažnja posebno kariogenim sojevima Streptokoka. Svojim biohemijskim aktivnostima oni vrše razlaganje ugljenih hidrata do prostih kiselina i sintetišu različite polisaharide(dekstran,levan i aminopektin). Dekstran sa proteinima pljuvačke stvaranerastvorljive precipitate koji se pripajaju za zubnu gleđ, stvarajući na taj način plak. 

Osobine PLJUVAČKE koje mogu biti značajne za pojavu karijesa su : brzina lučenja pljuvačke, ph vrednost,viskozitet, antimikrobna svojstva, sastav itd. Pojačano lučenje( preko 1ml/min)smatra se povoljnim dok 0,7ml/min cini donju fiziološku granicu.Povećana koncentracija soli kalcijuma i fosfora pospešuju proces remineralizacije i na taj način ndeluju povoljno. Sadržaj fluora je značajan jer deluje : antimikrobno,pospešuje remineralizaciju i čini gleđ otpornijom.

Na osnovu procene svih pomenutih parametara svaka osoba se može svrstati u grupu niskog,srednjeg i visokog rizika za pojavu karijesa. Na osnovu toga treba planirati PREVENTIVNE MERE I REKONSTRUKTIVNE ZAHVATE NA ZUBIMA.

Naše usluge

 U ordinaciji Dr Rakita vrši se:

- KONZERVATIVNA sanacija karijesa vrši se kompozitnim ispunima (bele plombe) poslednje generacije firme 3M i Voco.
- ENDODONSKA terapija jednokanalnih i višekanalnih korenova zuba najsavremenijim metodama rada (protaper sistema i apex lokatora).